fbpx

Cẩm nang Recruitment Marketing

——- by Talent Brand ——-

“Tuyển dụng thực chất là một dạng Marketing. Nếu một Nhà tuyển dụng không nhìn nhận bản thân như một Marketer thì đó là một Nhà tuyển dụng thất bại”

Cẩm nang Recruitment Marketing

——- by Talent Brand ——-

“Tuyển dụng thực chất là một dạng Marketing. Nếu một Nhà tuyển dụng không nhìn nhận bản thân như một Marketer thì đó là một Nhà tuyển dụng thất bại”

Đề xuất từ Talent Brand

Chuỗi khóa học Employer Branding

18 May

Ho Chi Minh City

Offline | 1 ngày học

EB on Social Media

Nội dung xuyên suốt từ việc hiểu những nguyên lý cho đến thực hành việc truyền thông EB hiệu quả trên các nền tảng mạng xã hội

22 Jun

Ho Chi Minh City

Offline | 1 Ngày học

EB Strategy Planning

Lập kế hoạch chiến lược truyền thông EB một cách bài bản, nội dung bao quát từ nền tảng đến kiến thực tế.

Offline | 1 Ngày học

Integrated Recruitment Marketing

Tiếp thị tuyển dụng hiệu quả trên đa kênh truyền thông, từ kiến thức nền tảng đến phương pháp thực tiễn kết hợp với nhiều chiến thuật hữu ích.

Zoom Online | 4 buổi, mỗi buổi 2 giờ

Digital ads for recruitment

Tư duy chiến thuật và kiến thức thực tiễn về việc áp dụng Digital Ads trong nâng cao hiệu quả tuyển dụng cũng như Employer Branding.

Kiến thức nền tảng về Thương hiệu Nhà tuyển dụng

Khóa học giúp bạn nắm vững kiến thức cốt lõi và 10 bước cụ thể để xây dựng nền tảng EB cho doanh nghiệp của bạn.

Sáng tạo nội dung đặc thù cho người làm nhân sự

Giúp bạn tự tin phát triển ý tưởng và viết bài, đồng thời có thể nhận biết và đánh giá mức độ hiệu quả của bài viết

Tiếp thị
tuyển dụng
phức hợp

Giúp người học xây dựng tư duy cốt lõi về ứng dụng Marketing trong Tuyển dụng.

EB Academy

Essential Training for HR Professionals.