Cẩm nang Recruitment Marketing

——- by Talent Brand ——-

“Tuyển dụng thực chất là một dạng Marketing. Nếu một Nhà tuyển dụng không nhìn nhận bản thân như một Marketer thì đó là một Nhà tuyển dụng thất bại”

Cẩm nang Recruitment Marketing

——- by Talent Brand ——-

“Tuyển dụng thực chất là một dạng Marketing. Nếu một Nhà tuyển dụng không nhìn nhận bản thân như một Marketer thì đó là một Nhà tuyển dụng thất bại”

Khóa học liên quan

Employer Branding 101

Khóa học Employer Branding đầu tiên đem đến những kiến thức nền tảng về Thương hiệu Nhà tuyển dụng và quy trình 10 bước cụ thể để xây dựng kế hoạch Employer Branding cho một doanh nghiệp.

Lifetime access

Content Writing for HR Professionals

Khóa học ra đời nhằm trang bị kiến thức lý thuyết và thực tế từ các bước phát triển ý tưởng nội dung và những lưu ý quan trọng trong quá trình thực hiện phát triển nội dung trong truyền thông Nhân sự.

Lifetime access

News & Insight