Bộ 6 tài liệu
employer branding
hiệu quả

Tổng hợp những kiến thức hữu ích về Thương hiệu Nhà tuyển dụng từ xây dựng kế hoạch đến triển khai thực tế trên các nền tảng mạng xã hội.

Bộ 6 tài liệu
employer branding
hiệu quả

Tổng hợp những kiến thức hữu ích về Thương hiệu Nhà tuyển dụng từ xây dựng kế hoạch đến triển khai thực tế trên các nền tảng mạng xã hội.

Bộ ebook bao gồm

Bộ ebook bao gồm

Asset 6

Employer Branding Planning

10 Bước xây dựng một kế hoạch Thương hiệu Nhà tuyển dụng

Asset 7

Social Media

Tài liệu hướng dẫn sử dụng các nền tảng mạng xã hội

Asset 5

LinkedIn

Tài liệu hướng dẫn đầy đủ hướng dẫn xây dựng và tối ưu LinkedIn

Asset 4

LinkedIn
Employer Branding

5 Bước tối ưu Thương hiệu Nhà tuyển dụng trên LinkedIn

Asset 3

Content Marketing

Tổng quan về
sáng tạo nội dung đa kênh

Asset 2

Social Media

10 Biểu mẫu cần thiết để quản lý và triển khai truyền thông trên các mạng xã hội

Asset 6

Employer Branding Planning

10 Bước xây dựng một kế hoạch Thương hiệu Nhà tuyển dụng

Asset 7

Social Media

Tài liệu hướng dẫn sử dụng các nền tảng mạng xã hội

Asset 5

LinkedIn

Tài liệu hướng dẫn đầy đủ hướng dẫn xây dựng và tối ưu LinkedIn

Asset 4

LinkedIn
Employer Branding

5 Bước tối ưu Thương hiệu Nhà tuyển dụng trên LinkedIn

Asset 3

Content Marketing

Tổng quan về
sáng tạo nội dung đa kênh

Asset 2

Social Media

10 Biểu mẫu cần thiết để quản lý và triển khai truyền thông trên các mạng xã hội

Về Talent Brand

Bắt đầu từ sự kết hợp của chuyên môn Nhân sự và Thương hiệu, Talent Brand là công ty tiên phong trong lĩnh vực Thương hiệu Nhà tuyển dụng tại Việt Nam.
Trong 4 năm qua, Talent Brand vinh dự được hỗ trợ thu hút và gắn kết nhân tài cho nhiều doanh nghiệp từ 20+ lĩnh vực ngành nghề khác nhau. 

Các dịch vụ chính bao gồm:

Về Talent Brand

Bắt đầu từ sự kết hợp của chuyên môn Nhân sự và Thương hiệu, Talent Brand là công ty tiên phong trong lĩnh vực Thương hiệu Nhà tuyển dụng tại Việt Nam.
Trong 4 năm qua, Talent Brand vinh dự được hỗ trợ thu hút và gắn kết nhân tài cho nhiều doanh nghiệp từ 20+ lĩnh vực ngành nghề khác nhau. 

Các dịch vụ chính bao gồm:

Nhận tài liệu qua email

EB Gift

News & Insight