Bộ 6 tài liệu
employer branding
hiệu quả

Tổng hợp những kiến thức hữu ích về Thương hiệu Nhà tuyển dụng từ xây dựng kế hoạch đến triển khai thực tế trên các nền tảng mạng xã hội.

Bộ 6 tài liệu
employer branding
hiệu quả

Tổng hợp những kiến thức hữu ích về Thương hiệu Nhà tuyển dụng từ xây dựng kế hoạch đến triển khai thực tế trên các nền tảng mạng xã hội.

Bộ ebook bao gồm

Bộ ebook bao gồm

Asset 6

Employer Branding Planning

10 Bước xây dựng một kế hoạch Thương hiệu Nhà tuyển dụng

Asset 7

Social Media

Tài liệu hướng dẫn sử dụng các nền tảng mạng xã hội

Asset 5

LinkedIn

Tài liệu hướng dẫn đầy đủ hướng dẫn xây dựng và tối ưu LinkedIn

Asset 4

LinkedIn
Employer Branding

5 Bước tối ưu Thương hiệu Nhà tuyển dụng trên LinkedIn

Asset 3

Content Marketing

Tổng quan về
sáng tạo nội dung đa kênh

Asset 2

Social Media

10 Biểu mẫu cần thiết để quản lý và triển khai truyền thông trên các mạng xã hội

Asset 6

Employer Branding Planning

10 Bước xây dựng một kế hoạch Thương hiệu Nhà tuyển dụng

Asset 7

Social Media

Tài liệu hướng dẫn sử dụng các nền tảng mạng xã hội

Asset 5

LinkedIn

Tài liệu hướng dẫn đầy đủ hướng dẫn xây dựng và tối ưu LinkedIn

Asset 4

LinkedIn
Employer Branding

5 Bước tối ưu Thương hiệu Nhà tuyển dụng trên LinkedIn

Asset 3

Content Marketing

Tổng quan về
sáng tạo nội dung đa kênh

Asset 2

Social Media

10 Biểu mẫu cần thiết để quản lý và triển khai truyền thông trên các mạng xã hội

Employer branding learning hub

Offline | 1 Ngày học

Integrated Recruitment Marketing

Tiếp thị tuyển dụng hiệu quả trên đa kênh truyền thông, từ kiến thức nền tảng đến phương pháp thực tiễn kết hợp với nhiều chiến thuật hữu ích.

Offline | 1 Ngày học

EB Strategy Planning

Lập kế hoạch chiến lược truyền thông EB một cách bài bản, nội dung bao quát từ nền tảng đến kiến thực tế.

Zoom Online | 4 buổi, mỗi buổi 2 giờ

EB on Social Media

Nội dung xuyên suốt từ việc hiểu những nguyên lý cho đến thực hành việc truyền thông EB hiệu quả trên các nền tảng mạng xã hội

Zoom Online | 4 buổi, mỗi buổi 2 giờ

Digital ads for recruitment

Tư duy chiến thuật và kiến thức thực tiễn về việc áp dụng Digital Ads trong nâng cao hiệu quả tuyển dụng cũng như Employer Branding.

Online Courses | Lifetime access

Online Courses | Lifetime access

Kiến thức nền tảng về Thương hiệu Nhà tuyển dụng

Khóa học giúp bạn nắm vững kiến thức cốt lõi và 10 bước cụ thể để xây dựng nền tảng EB cho doanh nghiệp của bạn.

Sáng tạo nội dung đặc thù cho người làm nhấn sự

Giúp bạn tự tin phát triển ý tưởng và viết bài, đồng thời có thể nhận biết và đánh giá mức độ hiệu quả của bài viết

Nhận tài liệu qua email

EB Gift

News & Insight