fbpx

Vui lòng điền thông tin đăng ký khóa học

Sau khi nhận được thông tin, Talent Brand sẽ liên hệ tại để tư vấn về học phí và các bước tiếp theo để hoàn tất đăng ký

EBTraining registration

EB Academy

Essential Training for HR Professionals.