fbpx

04 bước xây dựng chiến lược Employer Branding

04 bước xây dựng chiến lược Employer Branding

Một chiến lược hoạt động chung đều trải qua các bước cơ bản từ khảo sát, thiết kế đến thực hiện và đánh giá lại hiệu quả, nhưng riêng với hoạt động Employer Branding, cụ thể các bước sẽ có những hoạt động và phương cách nào?

Dưới đây là một số mô tả theo biểu đồ 4 bước bên trên: IDENTIFY – DESIGN – EXECUTE – MEASURE

Bước 1: IDENTIFY

Sẽ bao gồm các hoạt động khảo sát nội bộ và bên ngoài.

Internal Research – Khảo sát nội bộ

Kết quả đánh giá nội bộ sẽ được thu nhận từ hai nguồn là từ ban quản lý (BoD) và từ nhân viên. Với BoD, từ chiến lược công ty và giá trị thương hiệu (nếu có) sẽ phát triển ra những giá trị từ phía lãnh đạo công ty mong muốn doanh nghiệp mình hướng đến.

Với nhân viên, những buổi phỏng vấn nhóm (focus group) hoặc thảo luận tự do (brain-storming) có thể là cách những nhân viên chủ động nêu lên điều gì khiến họ hứng thú làm việc tại công ty, những gì họ nghĩ cần hoàn thiện hoặc những đặc điểm họ nghĩ thị trường đang nhận định về nơi mình đang làm việc. Với những nhân viên hoặc văn hoá chưa năng động chia sẻ, khảo sát độ hài lòng của nhân viên (employee survey) cũng là nguồn thông tin đáng lưu ý.

External Research – Khảo sát từ thị trường

Bước này đòi hỏi những kết quả đánh giá khách quan từ thị trường ứng viên về những tiêu chí họ được thu hút khi chọn công việc mới, những điểm ngăn cản họ ứng tuyển vào một công ty cũng như những kết quả tổng hợp những doanh nghiệp khác cùng ngành (competitors) đang làm gì.

Tuỳ theo nhóm đối tượng mục tiêu là ai mà doanh nghiệp sẽ có những cách khảo sát khác nhau để thu thập đúng suy nghĩ (insights), lúc đó kết quả khảo sát mới thật sự có hiệu quả và sử dụng được.

04 bước xây dựng chiến lược Employer Branding

Bước 2: DESIGN

Designing Employee Value Proposition – Thiết kế Giá Trị Nhận Diện Thương Hiệu

Employee Value Proposition (EVP) là bộ những đặc điểm và lợi ích riêng biệt từ nhà tuyển dụng tạo động lực để ứng viên tiềm năng gia nhập công ty và nhận viên hiện tại muốn gắn bó. Kết quả từ khảo sát nội bộ cũng như bên ngoài sẽ giúp doanh nghiệp chọn lựa được đâu là EVP của riêng mình, đúng nhu cầu của nhân viên, thu hút được ứng viên và tất nhiên, phải hỗ trợ được chiến lược chung của công ty.

Bộ EVP của công ty sẽ chưa sẵn sàng để truyền thông nếu chưa được thoả thuận với BoD, quan trọng hơn thế, sự đồng thuận và hỗ trợ của họ chính là yếu tố cấu thành nên hiệu quả của tất cả kế hoạch đề ra.

Xem thêm: Employee Value Proposition – EVP là gì?

Bước 3: EXECUTE

External & Internal Communications – Truyền thông nội bộ & bên ngoài

Công nghệ phát triển hiện nay ban cho doanh nghiệp rất nhiều công cụ khác nhau để làm tốt nhiệm vụ truyền thông và đến đúng nhóm đối tượng mục tiêu. Một số ví dụ có thể kể ra như sau:

Truyền thông ra bên ngoài có thể được sử dụng qua trang nghề nghiệp của công ty; các trang mạng xã hội như Facebook, LinkedIn, Youtube, Instagram; các công cụ tham khảo như Glassdoor; các kết quả khảo sát nơi làm việc tại Vietnam… Các hoạt động truyền thông theo chiến dịch và offline vẫn là lựa chọn cho nhiều nhu cầu trước mắt của nhà tuyển dụng.

Truyền thông nội bộ có thể được sử dụng qua các ấn phẩm nội bộ, các buổi họp/ gặp mặt, mạng nội bộ + email, và rất nhiều các chương trình mang tính chất giải trí cho nhân viên khác…

Xem thêm: Employer Branding qua Social Media – Kênh nào sẽ phù hợp cho content của bạn?

Bước 4: MEASURE

Measurement & Analysis – Đo lường và đánh giá

Đã là đầu tư có chiến lược thì phải có đo lường, đó cũng sẽ là thử thách cho anh chị làm HR. Làm sao để đảm bảo chi phí công ty bỏ ra sẽ thu về những kết quả đo đếm được, đặc biệt là hiệu quả so trên những chỉ tiêu (KPIs) đặt ra ban đầu. Một số KPIs đó có thể là:

  • Tỷ lệ nghỉ việc giảm
  • Tỷ lệ nhân viên giới thiệu người thân vào làm
  • Chi phí tuyển dụng
  • Thời gian tuyển dụng
  • Kết quả khảo sát nội bộ

Nhìn chung bốn bước chính của một chiến lược employer branding thành công sẽ là vòng lặp liên tục theo sự phát triển mỗi năm của doanh nghiệp và điều chỉnh theo những thay đổi từ suy nghĩ của thị trường và cải tiến từ khoa học công nghệ.

Chúc anh chị thành công.

Xem thêm:

Related Aritcles

Your Employer Branding Partner.

Your Employer Branding Partner.

A team of humans with the insights, technology, and ideas to deliver effective employer branding strategies and creative HR solutions.

Address

First Floor, Packsimex Building, 52 Dong Du,
Ben Nghe, District 1, HCMC

Say hello

Hotline: 0777 556 776

A team of humans with the insights, technology, and ideas to deliver effective employer branding strategies and creative HR solutions.

Address

First Floor,, Packsimex Building, 52 Dong Du, Ben Nghe, District 1, HCMC

EB Academy

Essential Training for HR Professionals.