fbpx

Báo cáo hiện trạng

Thương hiệu Nhà tuyển dụng

Báo cáo Hiện trạng Thương hiệu Nhà tuyển dụng tại Việt Nam 2023 – 2024, thực hiện bởi Talent Brand

Tổng quan về Báo cáo

Nghiên cứu của Talent Brand nhằm đánh giá Thương hiệu Nhà tuyển dụng ở Việt Nam cuối năm 2023 và đề xuất hướng đi cho 2024, thông qua khảo sát, phân tích chuyên gia và xu hướng thị trường, để làm rõ các khía cạnh quan trọng.

Giải mã bức tranh hiện tại

Một cái nhìn toàn diện về triển khai Thương hiệu Nhà tuyển dụng, từ mức độ nhận biết và tương tác đến cảm nhận của cả nhà tuyển dụng lẫn ứng viên.

Xác định thách thức & xu hướng

Nắm bắt bản chất của những thay đổi và đổi mới trong ngành, bao gồm chiến lược hiệu quả, công nghệ tiên tiến, và cách tiếp cận sáng tạo.

Tiếng nói của nhà tuyển dụng

Đi sâu vào quan điểm và kỳ vọng của chính những nhà tuyển dụng, từ những gì họ cho là thu hút nhân tài đến các yếu tố quan trọng họ tìm kiếm ở ứng viên.

Những điểm nổi bật

Kỷ nguyên của Sự Chân Thật!

Chiến Lược Thực Tiễn

Chiến lược thương hiệu nhà tuyển dụng hiệu quả phải dựa trên hiểu biết sâu sắc về bối cảnh hiện tại và khả năng thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng.
Mô hình lý thuyết xa rời thực tế doanh nghiệp không còn phù hợp, yêu cầu một tiếp cận thực tiễn và linh hoạt.

Nội Dung và Trải Nghiệm
Chân Thật

Câu chuyện thương hiệu chuyển từ hình ảnh hào nhoáng sang nội dung chân thật phản ánh trải nghiệm thực của nhân tài, tạo dựng sự tin tưởng và mối liên kết lâu dài.
Truyền thông trung thực giúp xây dựng niềm tin, đặc biệt quan trọng trong bối cảnh hiện nay.

Lời chứng thực
đáng tin cậy

Tín nhiệm cao với lời chứng thực từ người có ảnh hưởng hoặc những người tin tưởng khác, thay vì câu chuyện do công ty tạo ra.
Sử dụng nhân viên nội bộ và người ủng hộ uy tín để truyền đạt giá trị thương hiệu, mang lại tiếng nói chân thực và đáng tin cậy cho thương hiệu nhà tuyển dụng.

Khám Phá Báo Cáo Xu Hướng Employer Branding 2024

Đề xuất từ Talent Brand

Chuỗi khóa học Employer Branding

29 Jun

Ho Chi Minh City

Offline | 1 Ngày học

EB Strategy Planning

Lập kế hoạch chiến lược truyền thông EB một cách bài bản, nội dung bao quát từ nền tảng đến kiến thực tế.

Offline | 1 ngày học

EB on Social Media

Nội dung xuyên suốt từ việc hiểu những nguyên lý cho đến thực hành việc truyền thông EB hiệu quả trên các nền tảng mạng xã hội

Offline | 1 Ngày học

Integrated Recruitment Marketing

Tiếp thị tuyển dụng hiệu quả trên đa kênh truyền thông, từ kiến thức nền tảng đến phương pháp thực tiễn kết hợp với nhiều chiến thuật hữu ích.

Zoom Online | 4 buổi, mỗi buổi 2 giờ

Digital ads for recruitment

Tư duy chiến thuật và kiến thức thực tiễn về việc áp dụng Digital Ads trong nâng cao hiệu quả tuyển dụng cũng như Employer Branding.

Kiến thức nền tảng về Thương hiệu Nhà tuyển dụng

Khóa học giúp bạn nắm vững kiến thức cốt lõi và 10 bước cụ thể để xây dựng nền tảng EB cho doanh nghiệp của bạn.

Sáng tạo nội dung đặc thù cho người làm nhân sự

Giúp bạn tự tin phát triển ý tưởng và viết bài, đồng thời có thể nhận biết và đánh giá mức độ hiệu quả của bài viết

Tiếp thị
tuyển dụng
phức hợp

Giúp người học xây dựng tư duy cốt lõi về ứng dụng Marketing trong Tuyển dụng.

Employer Branding Academy

Xây dựng nền tảng kiến thức hoàn chỉnh về Employer Branding