fbpx

Talent Research: 7 bước thực hiện thành công Nghiên cứu Nhân tài

Nghiên cứu Nhân tài (Talent Research) xuất hiện nhằm cho phép doanh nghiệp hiểu sâu hơn, đầy đủ hơn về năng lực, nhu cầu, mối quan tâm, hành vi,..của nhân tài. Đặc biệt, thông qua quá trình nghiên cứu, doanh nghiệp sẽ xác định được điểm lý tưởng (sweet spot) – nơi giao thoa giữa […]

EB Academy

Essential Training for HR Professionals.