fbpx

Vietnam Digital Report 2020 và cơ hội Employer Branding

Employer Branding

Ở khía cạnh của Thương hiệu Nhà tuyển dụng (Employer Branding), những thông tin nổi bật nào trong bản báo cáo có thể giúp Nhân sự đề ra chiến lược truyền thông hiệu quả cho năm 2020 này? Cùng tham khảo những phân tích thông qua bài viết sau.

EB Academy

Essential Training for HR Professionals.