fbpx

6 chiến lược cải thiện trải nghiệm nhân viên

Richard Branson – nhà tỷ phú đồng thời là nhà sáng lập Virgin Group với hơn 400 công ty từng chia sẻ:
“Khách hàng không phải là ưu tiên của doanh nghiệp, nhân viên mới là ưu tiên. Nếu bạn chăm sóc nhân viên của mình, họ sẽ thay bạn chăm sóc khách hàng.”

EB Academy

Essential Training for HR Professionals.