fbpx

6 phương thức xây dựng một tổ chức “biết lắng nghe”

tổ chức biết lắng nghe

Tại sao nhiều doanh nghiệp vẫn đang cảm thấy khó khăn trong việc tạo nên một nền văn hóa phù hợp cho tất cả? Một trong những lý do chính nằm ở việc thiếu lắng nghe nhân viên. Khi một doanh nghiệp thực sự lắng nghe tiếng nói của nhân viên, đó sẽ là khởi đầu làm nên một nền văn hóa tuyệt vời.

Employer Branding Academy

Xây dựng nền tảng kiến thức hoàn chỉnh về Employer Branding