fbpx

Tinh gọn chiến dịch Recruitment Marketing, bắt đầu từ EVP

Trong Employer Branding, EVP (Employer Value Proposition) là nền tảng của thương hiệu nhà tuyển dụng. Nhưng bạn có nhận ra, EVP còn giữ một vai trò cực kỳ quan trọng trong Recruitment Marketing?  Thay vì chỉ đăng tin tuyển một dụng cách đơn thuần, EVP giúp chiến dịch tuyển dụng có một thông điệp […]

Employer Branding Academy

Xây dựng nền tảng kiến thức hoàn chỉnh về Employer Branding