fbpx

Inbound Recruiting & 10 lời khuyên cho doanh nghiệp

Inbound Recruiting

Thay vì chỉ tìm kiếm ứng viên bằng các bài đăng tuyển dụng trực tiếp, Inbound Recruiting thường đi vào tìm hiểu những trăn trở của người tìm việc và cung cấp cho nhân tài giải pháp cần thiết. Bên cạnh đó, gián tiếp truyền thông về cách doanh nghiệp có thể hỗ trợ như thế nào trên hành trình này.

Employer Branding Academy

Xây dựng nền tảng kiến thức hoàn chỉnh về Employer Branding