fbpx

Culture Marketing & hướng dẫn triển khai cho Employer Branding

Bằng cách chuyển văn hóa công ty thành những nội dung hấp dẫn, doanh nghiệp có thể giới thiệu về đội ngũ nhân tài đứng sau sự thành công của thương hiệu và xây dựng một cộng đồng những người cảm thấy được truyền cảm hứng bởi những câu chuyện đó.

EB Academy

Essential Training for HR Professionals.