fbpx

Case Study: Cách Microsoft làm Employer Branding

microsoft làm employer branding

Microsoft là một doanh nghiệp luôn đổi mới liên tục để môi trường làm việc trở nên phù hợp hơn với đội ngũ nhân tài. Theo lời của CEO Satya Nadella: “Chúng tôi không coi trọng những lối mòn truyền thống, mà là sự đổi mới.”

Employer Branding Academy

Xây dựng nền tảng kiến thức hoàn chỉnh về Employer Branding