fbpx

Hiểu đúng về Employer Branding

Xây dựng Thương hiệu Nhà tuyển dụng (Employer Branding) là một hoạt động thường được sử dụng khi thảo luận về chiến lược các công ty có thể làm để thu hút nhân tài mục tiêu cho doanh nghiệp. Đây không còn là khái niệm xa lạ với người làm Nhân sự, đặc biệt là […]

Employer Branding Academy

Xây dựng nền tảng kiến thức hoàn chỉnh về Employer Branding