Employer Branding on Social Media

Từ kiến thức cơ bản đến thực hành Emloyer Branding trên các kênh Social Media, bao gồm xác định thông điệp chủ đạo, sản xuất nội dung…

Employer Branding Planning

Kiến thức nền tảng, xác định giá trị và xây dựng kế hoạch Employer branding cho một doanh nghiệp

Đối tác tiên phong
tại Việt Nam

Là đơn vị tiên phong tư vấn và triển khai truyền thông Thương hiệu Nhà tuyển dụng tại Việt Nam, các chương trình đào tạo của Talent Brand không chỉ bao gồm những lý thuyết được thử nghiệm thành công, nội dung học còn là tổng hợp những kỹ thuật triển khai thực tế phù hợp với bối cảnh và đối tượng nhân tài Việt.

+ 40
Doanh nghiệp
+ 50
Dự án
+ 10
Lĩnh vực

Đối tác tiên phong
tại Việt Nam

Là đơn vị tiên phong tư vấn và triển khai truyền thông Thương hiệu Nhà tuyển dụng tại Việt Nam, các chương trình đào tạo của Talent Brand không chỉ bao gồm những lý thuyết được thử nghiệm thành công, nội dung học còn là tổng hợp những kỹ thuật triển khai thực tế phù hợp với bối cảnh và đối tượng nhân tài Việt.

+ 40
Doanh nghiệp
+ 50
Dự án
+ 10
Lĩnh vực

Chia sẻ từ học viên

Chia sẻ từ học viên

Thang held a great workshop that benefited many of our managers at APAX. His extremely knowledgeable and thorough and I’d recommend him to any and all companies who want to expand their knowledge on internal and external marketing practices.

Jared Potgieter HEAD OF MARKETING DEPARTMENT

Nhìn chung, chương trình training rất thực tế và đưa ra nhiều tools để áp dụng được vào công việc. Trainer chia sẻ nội dung súc tích, không quá lý thuyết và không bị rời rạc, kiến thức vừa đủ cho cả đối tượng chưa biết về Employer Branding lẫn một số Anh Chị đã biết những chưa thật sự hiểu rõ các khái niệm mà thế giới đang áp dụng.

Ms.Thủy TALENT ACQUISITION & DEVELOPMENT MANAGER

Chương trình được thiết kế khá trẻ trung và năng động cũng như không gian thân thiện. Nội dung chương trình khá đầy đủ và được hệ thống hợp lý, phù hợp cho nhiều đối tượng khác nhau.

Mr. Cuong Le TALENT ACQUISITION LEAD

  Lịch đào tạo tiếp theo

  (Giảm 10% cho nhóm từ 3 học viên hoặc đăng ký 3 khóa trở lên)

  Online | Tháng 6 (07, 10/06 & 14, 17/06)

  Content Writing for HR Professionals

  Kỹ năng viết nội dung cho người làm Nhân sự.

  In-house Training

  Chương trình đào tạo in-house với nội dung thiết kế riêng tùy theo nhu cầu của doanh nghiệp

  News & Insight