employee recognition

Employee Recognition là gì? 10 cách ghi nhận nỗ lực của nhân viên hiệu quả

Một nền văn hóa công bằng và trân trọng thành tích sẽ là bằng chứng thuyết phục nhất để truyền thông Thương hiệu Nhà tuyển dụng đến với ứng viên tiềm năng. Sau đây là 10 gợi ý mà Anh Chị HR có thể tham khảo để đề xuất chương trình khen thưởng phù hợp.