fbpx

Checklist của một chiến lược Thương hiệu nhà tuyển dụng hiệu quả

Thương hiệu Nhà tuyển dụng

Lương cao, thưởng hấp dẫn hoặc thời gian linh hoạt vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút nhân tài. Tuy nhiên, đó không còn là tất cả những gì doanh nghiệp có thể làm. Xây dựng một chiến lược Thương hiệu Nhà tuyển dụng bền vững sẽ là một sự đầu tư  mang tính lâu dài hơn.

EB Academy

Essential Training for HR Professionals.