Miễn phí ứng dụng truyền thông & gắn kết nhân tài mùa dịch

Dựa trên sự thấu hiểu về mong đợi và hành vi của người đi làm hiện đại, cùng tầm quan trọng của công nghệ trong chiến lược nhân sự, Talent Brand và BravoHR mong muốn được đem đến những giải pháp kết hợp xu hướng truyền thông sáng tạo cùng nền tảng công nghệ cập nhật. 

6 lời khuyên Work From Home dành cho cha mẹ

Đối với nhân viên, đặc biệt là những người đã có gia đình, chính sách làm việc tại nhà trong giai đoạn dịch bệnh và cách ly toàn xã hội như hiện nay trở thành một thách thức không hề nhỏ. Bài viết sau đây sẽ đưa ra 6 lời khuyên mà những bậc phụ huynh có con nhỏ có thể áp dụng để xây dựng một ngày hiệu quả và linh hoạt.