Miễn phí ứng dụng truyền thông & gắn kết nhân tài mùa dịch

Dựa trên sự thấu hiểu về mong đợi và hành vi của người đi làm hiện đại, cùng tầm quan trọng của công nghệ trong chiến lược nhân sự, Talent Brand và BravoHR mong muốn được đem đến những giải pháp kết hợp xu hướng truyền thông sáng tạo cùng nền tảng công nghệ cập nhật.