Boost Your Employer Branding Strategies

with Our Intensive Training Courses.

Với nội dung xoay quanh Thương hiệu Nhà tuyển dụng

và những chuyên đề cụ thể được thiết kế linh hoạt tùy theo nhu cầu của học viên cá nhân và doanh nghiệp.

jshuynh

Boost Your Employer Branding Strategies

with Our Intensive Training Courses.

Với nội dung xoay quanh Thương hiệu Nhà tuyển dụng và những chuyên đề cụ thể được thiết kế linh hoạt tùy theo nhu cầu của học viên cá nhân và doanh nghiệp.

jshuynh

Lịch đào tạo tiếp theo

Hiện tại chưa có lịch cho các khóa học tiếp theo, anh chị vui lòng tham khảo các khóa học online của Talent Brand

Employer Branding 101

Khóa học Employer Branding đầu tiên đem đến những kiến thức nền tảng về Thương hiệu Nhà tuyển dụng và quy trình 10 bước cụ thể để xây dựng kế hoạch Employer Branding cho một doanh nghiệp.

Lifetime access

Content Writing for HR Professionals

Khóa học ra đời nhằm trang bị kiến thức lý thuyết và thực tế từ các bước phát triển ý tưởng nội dung và những lưu ý quan trọng trong quá trình thực hiện phát triển nội dung trong truyền thông Nhân sự.

Lifetime access

Đối tác tiên phong
tại Việt Nam

Là đơn vị tiên phong tư vấn và triển khai truyền thông Thương hiệu Nhà tuyển dụng tại Việt Nam, các chương trình đào tạo của Talent Brand không chỉ bao gồm những lý thuyết được thử nghiệm thành công, nội dung học còn là tổng hợp những kỹ thuật triển khai thực tế phù hợp với bối cảnh và đối tượng nhân tài Việt.

+ 80
Doanh nghiệp
+ 70
Dự án
+ 10
Lĩnh vực

Chia sẻ từ học viên

Chia sẻ từ học viên

Thang held a great workshop that benefited many of our managers at APAX. His extremely knowledgeable and thorough and I’d recommend him to any and all companies who want to expand their knowledge on internal and external marketing practices.

Jared Potgieter HEAD OF MARKETING DEPARTMENT

Nhìn chung, chương trình training rất thực tế và đưa ra nhiều tools để áp dụng được vào công việc. Trainer chia sẻ nội dung súc tích, không quá lý thuyết và không bị rời rạc, kiến thức vừa đủ cho cả đối tượng chưa biết về Employer Branding lẫn một số Anh Chị đã biết những chưa thật sự hiểu rõ các khái niệm mà thế giới đang áp dụng.

Ms.Thủy TALENT ACQUISITION & DEVELOPMENT MANAGER

Chương trình được thiết kế khá trẻ trung và năng động cũng như không gian thân thiện. Nội dung chương trình khá đầy đủ và được hệ thống hợp lý, phù hợp cho nhiều đối tượng khác nhau.

Mr. Cuong Le TALENT ACQUISITION LEAD

    In-house Training

    Chương trình đào tạo in-house với nội dung thiết kế riêng tùy theo nhu cầu của doanh nghiệp

    News & Insight