fbpx

Để không ai
Phải dừng lại

Chương trình sẽ ưu tiên hỗ trợ những doanh nghiệp và người lao động phổ thông thuộc lĩnh vực chịu ảnh hưởng tiêu cực lớn nhất như sản xuất, dịch vụ,…

Để không ai
Phải dừng lại

Chương trình sẽ ưu tiên hỗ trợ những doanh nghiệp và người lao động phổ thông thuộc lĩnh vực chịu ảnh hưởng tiêu cực lớn nhất như sản xuất, dịch vụ,…

Đơn vị đồng hành

Đơn vị đồng hành

Dành cho Doanh Nghiệp

Thông tin ứng viên chất lượng

Hoàn toàn miễn phí

gannha.com

Là nền tảng giúp ứng viên tìm thấy và ứng tuyển công việc tại vị trí gần mình nhất. Thông qua đó, Nhà Tuyển dụng sẽ nhận được thông tin ứng viên:

gannha.com

Là nền tảng giúp ứng viên tìm thấy và ứng tuyển công việc tại vị trí gần mình nhất. Thông qua đó, Nhà Tuyển dụng sẽ nhận được thông tin ứng viên:

Tuyển dụng qua người giới thiệu

Joining.asia

Dành cho người lao động

Hoàn toàn miễn phí

Liên hệ với ban tổ chức

Liên hệ với ban tổ chức

Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động bị ảnh hưởng bới đại dịch

Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động bị ảnh hưởng bới đại dịch

Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động bị ảnh hưởng bới đại dịch

EB Academy

Essential Training for HR Professionals.