Employer Branding cho Millennials: Thách thức không tránh khỏi của doanh nghiệp Việt Nam

Employer Branding cho Millennials Trong những yếu tố tạo nên thành công của doanh nghiệp, con người luôn được nhìn nhận như một tài sản quan trọng bật nhất, và việc làm sao tuyển chọn được nhân tài cũng như giữ chân được họ gắn bó với công ty lâu dài luôn là thách thức…