nhân viên thực hiện DEI ở công ty

Thực hiện DEI nơi làm việc: 4 chiến lược thúc đẩy nhân viên

Xây dựng một môi trường làm việc DEI – viết tắt của Diversity (Đa dạng), Equity (Bình đẳng) và Inclusion (Hòa hợp) – đòi hỏi sự tham gia của tất cả thành viên trong công ty. Nếu bạn là một HR đang gặp khó khăn trong việc thuyết phục mọi người, từ những quản lý…

12-yeu-to-gan-ket-nhan-vien-khao-sat-gallup-2.png

12 yếu tố thúc đẩy sự gắn kết của nhân viên theo khảo sát Gallup (Phần 2)

Theo thời gian, ngày càng nhiều doanh nghiệp nhận ra rằng lợi nhuận và sự nhân rộng không nhất thiết quyết định sự thành công của họ, mà đó là sự tham gia và gắn kết của nhân viên. Làm cách nào để nhân viên gắn kết với công việc, tổ chức và Thương hiệu…

12-yeu-to-thuc-day-gan-ket-nhan-vien-khao-sat-gallup

12 yếu tố thúc đẩy sự gắn kết của nhân viên theo khảo sát Gallup (Phần 1)

Lương thưởng hấp dẫn không phải lúc nào cũng là giải pháp tuyệt hảo để giữ chân nhân viên. Các doanh nghiệp ngày nay cần chú trọng hơn vào việc tạo dựng mối quan hệ gắn kết giữa công ty và nhân viên, đặc biệt là trong giai đoạn sục sôi của dòng chảy “Đại…