Quy Trình Tuyển Dụng Dưới Góc Nhìn Marketing

QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG DƯỚI GÓC NHÌN MARKETING Employer Branding có thành công hay không sẽ được quyết định bởi cả hai tố chất Nhân Sự (HR) và Marketing trong bạn. Và khi nhà tuyển dụng được sở hữu các kỹ năng marketing, họ sẽ như “hổ thêm cánh”. Chiếc cầu tuyệt vời kết nối…