fbpx
  • Xác định EVP (giá trị định vị và điểm khác biệt của doanh nghiệp)
  • Xây dựng thông điệp truyền thông hấp dẫn và nhất quán
  • Phân tích ví dụ thực tế và thực hành xây dựng thông điệp.

EB Academy

Essential Training for HR Professionals.