fbpx
  • Xác định các khoản chi phí cần thiết cho chiến dịch Employer Branding
  • Phân bổ ngân sách hợp lý theo từng hoạt động và kênh truyền thông

EB Academy

Essential Training for HR Professionals.