7 gợi ý truyền thông giúp HR chinh phục nhân tài cho chương trình Management Trainee

Chương trình Quản trị viên tập sự (Management Trainee – MT) của các tập đoàn lớn ra đời nhằm tuyển dụng những ứng viên trẻ tài năng và đào tạo họ thành lớp lãnh đạo tiếp nối.  Vậy những những nhà truyền thông nhân sự đã biến tấu những nét độc đáo nào cho cho…