“Hỏi xoáy đáp xoay” chuyên gia: Mong muốn của ứng viên về chương trình tài năng trẻ

Vietnam Young Talent – là giải pháp toàn diện cho các chương trình tuyển dụng tài năng trẻ tại Việt Nam, do Talent Brand và The Trainee Club hợp tác cung cấp. Trong Webinar “Vietnam Young Talent: Hear & Talk” với chủ đề “Bàn luận chuyên sâu: Ứng viên hiện đại tìm kiếm những gì…