Định kiến giới tại nơi làm việc – “Bức tường chắn” cần được phá vỡ

Định kiến giới tại nơi làm việc – “Bức tường chắn” cần được phá vỡ Bạn có bao giờ gặp phải những hành động phân biệt đối xử dựa trên giới tính ở nơi làm việc? Những hành động này xuất phát từ định kiến giới.  Có thể gọi định kiến giới là “bức tường…