4 cách đo lường mức độ gắn kết nhân viên doanh nghiệp toàn cầu đang sử dụng

Gắn kết nhân viên (Employee engagement) là một phần quan trọng của tổ chức, nhưng làm cách nào để xác định mức độ gắn kết nhân viên với tổ chức của bạn một cách chính xác nhất?  Hãy cùng Talent Brand tìm hiểu các cách đo lường mức độ gắn kết nhân viên mà những…