4 lưu ý để cải thiện chiến lược truyền thông nội bộ cho doanh nghiệp

4 lưu ý để tối đa hiệu quả chiến dịch truyền thông nội bộ cho doanh nghiệp

Chiến dịch truyền thông nội bộ của doanh nghiệp cần quan tâm đến trải nghiệm thực sự của đội ngũ nhân tài hơn là việc chỉ gửi đi những thông điệp tự động. Truyền thông nội bộ (Internal Communications) là chuỗi các hoạt động giúp gắn kết nội bộ nhân sự trong tổ chức, doanh…